Vašim upitom zatražili ste pojašnjenje o potrebitim carinskim procedurama u slučajevima kada kao hrvatska tvrtka kupujete određenu robu u inozemstvu, te potom istu robu prodajete inozemnoj tvrtki, uz situaciju da roba niti u jednom trenutku ne ulazi u carinsko područje Republike Hrvatske, već dajete dispoziciju da se ona neposredno iz skladišta vašeg prodavaoca uputi u skladište vašeg kupca, a vi vršite samo zamjenu.

U vezi istoga daje se sljedeće pojašnjenje:

Opisani vanjskotrgovinski posao, tj. kupnja robe u inozemstvu pa potom prodaja iste robe drugom inozemnom kupcu, pri čemu roba ne ulazi u carinsko područje Republike Hrvatske poznat je pod nazivom tzv. direktnog reeksportnog posla, odnosno posla posredovanja u trgovini s inozemstvom, kojega predviđa članak 26. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08., 96/08. i 116/08.), i prema kojem trgovac može slobodno kupovati robu u inozemstvu i tu robu uvoziti ili privremeno uvoziti radi ponovnog izvoza, odnosno robu kupljenu u inozemstvu neposredno prodavati u inozemstvu (poslovi posredovanja). Ovakvi poslovi obavljaju se potpuno slobodno, za razliku od ranije regulacije, koja je uvjetovala takav posao prethodnim odobrenjem nadležnoga ministarstva.

Glede carinske regulative, napominje se kako je Carinskim zakonom (Narodne novine br. 78/99. - 45/09 ...