U vezi s vašom zamolbom za dostavom podrobnijih pojašnjenja o procedurama i pravilima pri primanju poštanskih pošiljaka za fizičke osobe, i mogućnostima ostvarivanja carinskih povlastica, u nastavku dajemo njihov pobliži prikaz. Člankom 187. st. 1. toč. 3. Carinskoga zakona propisana je carinska povlastica na nekomercijalnu robu koju fizičke osobe iz inozemstva besplatno šalju fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, i to do vrijednosti robe u poštanskoj pošiljci do 300 kuna. Propis dopušta da se pri primitku takve pošiljke, koja je veće vrijednosti, na iznos od 300 kuna primjeni oslobođenje, a na razliku obračunaju uvoz na davanja. Ovu povlasticu zato treba razlikovati od povlastice u putničkom prometu, jer se tamo dopušta oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja na nekomercijalnu robu do vrijednosti 300 kuna, neovisno o tome je li poklon ili kupljena ili je li inozemni darovatelj ili prodavatelj fizička ili pravna osoba. S obzirom na učestale nedoumice i prosvjede fizičkih osoba, koje iz inozemstva naručuju razne vrste robe putem interneta ili na drugi način, da im se obračunava i naplaćuju uvozna davanja, a roba je male vrijednosti, ističe se da sve pošiljke robe koje dolaze iz inozemstva od ...