Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Ulaskom Republike Hrvatske (RH) u Europsku uniju (EU) vrijednost robe dobila je još više na značenju, prije svega zato što mjesto ulaska robe u carinsko područje više nije granica EU/RH, već treća zemlja/EU te se i zbog toga različiti dijelovi »puta« robe uključuju u različite vrijednosti. U ovom se dokumentu daje detaljnije obrazloženje o načinima utvrđivanja vrijednosti kao i o ulogama pojedine vrijednosti u poslovanju s naglaskom na činjenice koje vrijede od ulaska RH u EU. Ovaj dokument je pripremila i objavila Carinska uprava, a u cijelosti se može preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.