Postavili ste nam upit o primjeni odredbi članka 186. stavka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14. i 130/15., u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojom je propisano da Porezna uprava može brisati poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a ako porezni obveznik sudjeluje u prijevarnim radnjama. U upitu navodite da su inspektori poreznog nadzora počeli s primjenom navedene odredbe na način da nadležnoj ispostavi dostave zahtjev da određenog poreznog obveznika briše iz registra obveznika PDV-a uz vrlo šturo obrazloženje. Temeljem takvog zahtjeva, ispostave bi trebale odmah donijeti rješenje o brisanju poreznog obveznika iz registra obveznika PDV-a s tim da zbog hitnosti postupka žalba ne odgađa izvršenje. U vezi navedenog istaknuli ste da takvom poreznom obvezniku nije zabranjeno obavljanje gospodarske djelatnosti te se u daljnjem poslovanju ponaša kao mali porezni obveznik čije su isporuke oslobođene plaćanja PDV-a te postavili sljedeća pitanja: 1. Do kada vrijedi rješenje o brisanju iz registra obveznika PDV-a doneseno 2015. godine, odnosno kakav će biti status poreznog obveznika brisanog iz registra zbog sudjelovanja u prijevarnim radnjama od 01. siječnja 2016. godine, ako je u 2015. godini imao oporezive isporuke veće od ...