Porezni obveznik dostavio je upit o obvezi plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. U upitu porezni obveznik navodi da je vlasnik osobnog automobila marke ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI. Navedeni osobni automobil porezni obveznik nabavio je u 2000. godini koristeći povlasticu branitelja uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost. Kako je za 2002. godinu ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za navedeno vozilo, porezni obveznik traži i pravo za oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i za 2001. godinu. Na dostavljeni upit odgovaramo u nastavku. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002., propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00. i 127/00.) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001. bilo je propisano da porez na cestovna motorna vozila ...