Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za troškove konzultantskih usluga pri izradi projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE i dr.).
Natječaj je otvoren do 20. studenog 2013. godine.   Korisnici bespovratne potpore mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge.
Bespovratne potpore dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga nastalih u 2013. godini. Sufinanciranje od strane Zagrebačke županije, po pojedinom projektu, može iznositi najviše do 50 posto ukupnih troškova, a maksimalno do 25.000 kuna.
Prihvatljivi su troškovi konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Zagrebačke županije. Prijavitelj može za sufinanciranje prijaviti najviše dva projekta.   Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se do 20. studenog 2013. godine jave na natječaj.
Prijave se dostavljaju poštom na adresu:
Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo,
Ulica grada Vukovara 72/V,
10000 Zagreb,
u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvarati – javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.