Porezna uprava objavila je brošuru Oporezivanje mirovina / Porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina, X. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, može se besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje niže.
Podaci su u ovoj brošuri ažurni s danom 21. studenoga 2016. godine. U uvodu se ove brošure navodi da ova brošura treba objasniti obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju mirovina. U odgovorima na pitanja razrađene su osnovne zakonske odredbe koje su na snazi u 2016. godini. Od 1. siječnja 2017. godine stupaju na snagu nove zakonske odredbe, međutim odredbe što se odnose na utvrđivanje i obračunavanje poreza na dohodak za 2016. godinu ostaju kako su opisane u ovoj brošuri. U brošuri su prikazane i neke odredbe iz prijedloga novog Zakona o porezu na dohodak koje bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2017.godine, a odnose se na oporezivanje mirovina. Sadržaj:
1. Uvod
2. Porez na dohodak od nesamostalnog rada
2.1 Porezni obveznik
2.2 Primici i izdaci
2.3 Osobni odbitak
2.4 Oslobođenja i porezne olakšice
2.5 Obračunavanje i plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.