Porezna uprava pripremila je i objavila Porezni priručnik za obrtnike, ažuriran sa studenim 2014.

Iz predgovora prenosimo:
"Osnovna je namjena ovog priručnika da Vam se kao poreznom obvezniku obrtniku na jednostavan i razumljiv način objasni koje su Vaše obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim javnim davanjima. Pod obrtom se podrazumijeva registrirana djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu.
Porezi i doprinosi što su ih obrtnici dužni plaćati podijeljeni su po skupinama. U prvoj skupini su porezi što su ih obrtnici dužni plaćati po osnovi samostalnog obavljanja djelatnosti, to jest porez na dohodak ili porez na dobit, i PDV, ako su u sustavu PDV-a. U slijedećoj skupini su razrađeni županijski i gradski ili općinski porezi i porez na promet nekretnina. U trećoj skupini je sažeti prikaz posebnih poreza, odnosno trošarina ili akciza. U narednom poglavlju su prikazani porezi što  ih obrtnici obračunavaju, obustavljaju i plaćaju  za svoje radnike i druge osobe kojima isplaćuju ili daju primitke. Nakon toga slijede poglavlja o obveznim doprinosima i naknadama. Na kraju priručnika su zakonske i prekršajne odredbe, te korisni privitci ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.