Temeljem vašeg upita od 3. studenog 2009. godine, kojim ste zatražili mogućnost da banke prilikom izdavanja bankovnih garancija kao instrumenta osiguranja carinskog duga u bankovnu garanciju pored klauzule o preuzimanju obveza iz prethodne garancije, navedu i maksimalni iznos do kojega garantiraju za plaćanje prema Carinskoj upravi za određenog carinskog dužnika kojemu su izdali garanciju, te također i mogućnosti produženja valjanosti bankovnih garancija, u nastavku dajemo sljedeći odgovor.

Odredbe o bankovnim garancijama položenim u carinskom postupku propisani su člancima 192. do 203. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09.), te člancima 446. do 463. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 5/07., 70/08. i 76/09.).

Mogućnost produženja valjanosti bankovnih garancija propisana je člankom 459. stavkom 1. Uredbe. S obzirom da način i uvjeti produženja valjanosti bankovne garancije nisu razrađeni carinskim propisima, smatramo da se produženje bankovne garancije može sastaviti u obliku aneksa odnosno dodatka postojećoj bankovnoj garanciji, pri čemu treba voditi računa o predloženom roku za produženje kao i visini iznosa bankovne garancije za novo razdoblje važenja.

Sukladno tome, a temeljem dostavljenih prijedloga pojedinih banaka, u privitku ovog odgovora dostavljamo tri prijedloga za produženje ...