Vezano uz dopis Područnog ureda Zagreb, KLASA: 471-01/11-01/132, URBROJ: 513-07-01/11-2 od 12. srpnja 2011. godine, kojim je Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Službi za osobni identifikacijski broj dostavljen na nadležno postupanje Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja koji je opunomoćenik banka "B" d.d. iz Zagreba, podnijela za inozemnu banku "A" d.d. Beograd u stečaju - filijala Split, u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) stranom osobom smatra se pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske. Stranim osobama odrediti će se i dodijeliti osobni identifikacijski broj samo ako postoji povod za praćenje na području Republike Hrvatske i to u trenutku kada nastaje povod za praćenje. Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana ...