Namjeravate se baviti unosom proizvoda "Bachove cvjetne esencije" iz države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku u komercijalne svrhe. Navodite da proizvod sadrži manji postotak alkohola za konzerviranje otopine i da se na tržištu EU stavlja kao hrana. S tim u vezi postavljate pitanja vezana uz trošarinski status predmetnih proizvoda i mogućnost oslobođenja od plaćanja trošarine. Člankom 53. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) između ostaloga je propisano da je etilni alkohol predmet oporezivanja trošarinom na alkohol i alkoholna pića. Članak 58. Zakona o trošarinama propisuje: "U smislu ovoga Zakona etilnim alkoholom smatraju se: 1. svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature, 2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol., 3. proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira da li je u otopini ili ne." Iz odredbe čl. 58. t. 1. Zakona o trošarinama razvidno je da se etilnim alkoholom ...