Navodite da imate namjeru uvoziti i unositi aromu kokosa Givaudan QD-061-407-6 tarifne oznake KN 3303 10 90 00 koja sadrži 49% vol. etilnog alkohola. Predmetni proizvod koristio bi se kao sirovina za proizvodnju prehrambenih  pločica visoke proteinske  vrijednosti. U nastavku postavljate pitanje o zakonskim mogućnostima oslobođenja od plaćanja trošarine na alkohol za predmetnu aromu koja bi se koristila u naprijed navedene svrhe. Člankom 27. Direktive Vijeća 92/83/EEZ  od 19. listopada 1992., o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (Sl. list  L 316, 31. 10. 1992., str. 1.; u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća 92/83/EEZ) propisana su, kako obavezna tako i moguća oslobođenja od plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića, a koja oslobođenja su u potpunosti implementirana  u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo, odnosno propisana čl. 61. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.). Sukladno čl. 61. st. 1. t. 7. Zakona o trošarinama, trošarina  na alkohol se ne plaća kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da sadržaj alkohola nije veći od 5 litara ...