Stečajni upravitelj iz dostavnog popisa navodi da su društvo A d.o.o. u stečaju iz Opuzena te društvo B d.d. iz Poreča upisani u registar obveznika PDV-a te su kao protustranke sudjelovala u arbitražnom postupku koji se vodio pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore. Pravorijekom navedenog sudišta, utvrđeno je da društvo A d.o.o. u stečaju društvu B d.d. treba nadoknaditi parnične troškove u iznosu od 822.003,88 kuna. Iz obrazloženja pravorijeka proizlazi da je iznos od 822.003,88 kuna društvu B d.d. dosuđen temeljem zahtjeva odvjetnika koji ih je zastupao, a koji je za svaku poduzetu radnju od suda tražio da se utvrdi trošak u iznosu od 100.000,00 kuna uvećano za PDV, odnosno 125.000,00 kuna. Konačnim pravorijekom sud je udovoljio zahtjevu odvjetnika koji je zastupao društvo B d.d., te odredio iznos parničnih troškova od 822.003,88 kuna u koji je uključen i PDV. Po primitku pravorijeka, stečajni upravitelj je u ime društva A d.o.o. u stečaju, društvu B d.d. isplatio iznos od 822.003,88 kuna, te je od ...