Dana 18. srpnja 2010. godine zaprimili smo vaš podnesak kojim tražite mišljenje odnosno uputu o načinu popunjavanja Mjesečnog izvješća u slanju zaliha, primljenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo (obrazac Ml-PI) u dijelu koji se odnosi na iskazivanje podataka o količini piva uvezenoj i puštenoj u slobodan promet (red 19)i iskazivanje podataka o obračunatoj trošarini prilikom puštanja piva u slobodni promet (red 20).U podnesku navodite da vam je mišljenje za daljnje postupanje potrebno iz razloga što je u aplikaciji. ZOT 2010. - unos trošarinskih obrazaca, uz redak 20. zadana formula (17\19) što ukazuje na to da se iznos obračunate trošarine dobiva množenjem propisane visine trošarine i uvezenih količina piva, a što je suprotno trošarinskoj osnovici na pivo propisanoj Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.). Ujedno napominjete da aplikacija ne provodi formalnu kontrolu zadane formule.

U nastavku odgovaramo.

Člankom 16. stavak 1. Zakona o trošarinama propisano je da trošarinski obveznik sam obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama odnosno iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

Prema ...