Carinska uprava uputila je obveznike koji žele testirati aplikaciju e-Trošarine, odnosno pristupiti istoj u testnoj okolini (E-TROŠARINE-TEST, pod linkom https://test.e-carina.carina.hr/etrosarine), a uredno su izvršili registraciju u testnoj okolini G2B servisa Carinske uprave, da elektroničkom poštom podnesu zahtjev za testiranje.
Zahtjev se dostavlja na e-mail adresu helpdesk@carina.hr, a potrebno je navesti slijedeće podatke:
1. naziv obveznika,
2. oib,
3. kategoriju trošarinskih ili proizvoda podložnih oporezivanju posebnih poreza za koja će podnositi izvješća,
4. kontakt podatke (osoba za kontakt, broj telefona ili mobilnog telefona, alternativnu e-mail adresu).
Nakon obrađenog zahtjeva korisniku će putem elektroničke pošte biti dostavljena obavijest s pristupnim podacima koji su potrebni za testiranje predmetne aplikacije.   Objavljene su i dopune tehničkih specifikacija za razvoj aplikativnih rješenja gospodarstvenika za razmjenu xml poruka kroz sustav e-Trošarine. U toj se obavijesti Carinske uprave navodi da će 01.rujna 2014. biti omogućena komunikacija s gospodarstvenicima putem XML elektroničkih poruka za dostavu obrasca MV-MZP (Mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila, Prilog 9 Pravilnika o posebnom porezu na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.