Podsjećamo trgovačka društva koja su koristila olakšicu za reinvestiranu dobit za 2016. godinu da je 31.10.2017. godine zadnji rok za dostavu Poreznoj upravi dokaza o upisu povećanja temeljnog kapitala u visini korištene olakšice za reinvestiranu dobit. Ako je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ukupne ostvarene računovodstvene dobiti poreznog razdoblja, a porezna je obveza nastala isključivo temeljem propisanih uvećanja porezne osnovice (porezno nepriznatih troškova i slično), tada je povećanje temeljnog kapitala provedeno u iznosu reinvestirane dobiti umanjene za poreznu obvezu. O tome treba priložiti izjavu. Uz dokaz o upisu temeljnog kapitala (rješenje trgovačkog suda), Poreznoj upravi treba dostaviti i: odluku o uporabi ostvarene dobiti te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljenog kapitala reinvestiranom dobiti. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.