Naše ime proizlazi od latinskih riječi "Bonus“ (dobro, dodatno, nešto više) i "opinio" (mišljenje, stajalište).

Želja nam je osigurati našim pretplatnicima više, a to je ispravno, korisno i na propisu utemeljeno tumačenje, mišljenje, savjet, postupanje u poslovanju.

Stručnjaci smo za računovodstvo i poreze. Temeljem dugogodišnjeg radnog iskustva u teoriji i praksi iz računovodstvene i porezne problematike oblikovali smo on-line „žive“ baze znanja na koje se nudi godišnja pretplata, a sadrže:

 • Računovodstvo za poduzetnike (obveznike poreza na dobit) i računovodstvo za neprofitne organizacije (jednostavno i dvojno).
 • Računovodstveni sustav u RH (Zakon o računovodstvu, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja - HSFI, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - MSFI).
 • Plaće i ostale naknade (obračun plaća, bolovanja, godišnji odmor, službeni put, drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine, neoporezive naknade i dr.).
 • Obrt samostalne djelatnosti za fizičke osobe koje vode poslovne knjige, dohodak utvrđuju na temelju poslovnih primitaka i izdataka.
 • Mišljenja Ministarstva financija Središnjeg ureda Porezne uprave i Carinske uprave.
 • Porezi i Doprinosi, te članarine (uz rente i sl. davanja).

Sve je to objedinjeno i ponuđeno kao pretplata na računovodstvo, plaće, poreze i doprinose u „Poslovnom oblaku - cloud-u“.

Ponuđena pretplata na računovodstvo, plaće, poreze i doprinose u „Poslovnom oblaku“ je sve što je potrebno za kvalitetno obavljanje posla računovodstvene ili knjigovodstvene podrške ili za porezno i računovodstveno savjetovanje.

Pretplata na „Poslovni oblak“, je:
- Trenutno najmodernija tehnologija za hrvatskog poduzetnika.
- Rezultat savjetničkog rada više od desetljeća, rezultat iskustva u porezno/računovodstvenoj problematici od nekoliko desetljeća. To su baze znanja, Vaš savjetnik klikom miša.
- Stalno on-line dostupan stručan sadržaj sistematiziran u specijalizirane baze znanja, bez uvjetovanja pristupa putem jednog računala, bez bilo kakvih instalacija, ključeva i sl.
Poslovni oblak je dostupan s bilo kojeg računala, bilo kada i bilo gdje bez instalacije.

Više o pretplati, što je obuhvaćeno pojedinom bazom znanja, kako se pretplatiti za veći broj korisnika i cijene pretplata može se vidjeti klikom miša ovdje.

"Poslovni oblak" omogućuje:
- Jednostavne, napredne i inteligentne pretrage cjelokupnog sadržaja svih baza znanja.
- Članci, tekstovi, primjeri koliko ih god ih ima i koliko god ih bude, uvijek će biti samo osnova ili nadopuna za svaku pojedinu temu određene baze znanja koja se dalje nadograđuje u beskonačnost uz brzu i pravovremenu prilagodbu svim zakonskim i iskustvenim promjenama. Naše baze znanja su „živi organizam“.
- Omogućili smo pristup željenom tekstu pomoću pretrage (jednostavne ili napredne) ali i pomoću sadržaja jednako kao u knjizi ili bilo kojem drugom časopisu na papiru.
- Omogućili smo spemanje pojedinih članaka u osobnu "Cloud" arhivu svakog pojedinog korisnika kako bi odabrani članci korisniku bili dostupni bez ponovne pretrage.

Vizija nam je:

 • postati i biti neosporivi tržišni lider
 • predanost u kvaliteti te stvaranju novih dodatnih vrijednosti
 • stalna briga za korisnike naših usluga.

Naša je misija:

 • biti partner izbora
 • nagraditi vjernost korisnika naših usluga
 • obogatiti porezno - računovodstveno - revizijsku struku
 • uvijek tražiti više.

To nastojimo postići:

 • stalnom edukacijom našeg tima i suradnjom sa strukom
 • predviđanjem potreba naših korisnika
 • ponudom znanja i iskustva putem najnovijih i najmodernijih - suvremenih tehnologija.

Autori i urednici sadržaja su priznati računovodstveni i porezni stručnjaci, imamo nekoliko desetljeća iskustva u računovodstveno/poreznim poslovima i desetljeće iskustva u poreznom i računovodstvenom savjetovanju te predavačko iskustvo na učilištu i visokoj školi te brojnim stručnim seminarima. To znanje i iskustvo prenosimo na pretplatnike najsuvremenijom pametnom pretplatom na stručnu literaturu računovodstveno - porezne tematike.

 

glavni urednik portala: Zrinko Trcović, dipl. oec., ovl. rač.