Što nudimo?
- on-line savjete,
- informacije,
- aktualnosti u poslovanju,
- pretplatu - stručnu literaturu koja sadrži: računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija, plaće, poreze, doprinose, poslovanje i oporezivanje obrtnika, slobodnih zanimanja, samostalnih djelatnosti, oporezivanje drugog dohotka... Sve to na jednom mjestu, dostupno bilo kada i bilo gdje.

MIŠLJENJAhr nije časopis niti knjiga, a niti priručnik. MIŠLJENJAhr nudi neusporedivo više od bilo kojeg časopisa, priručnika ili knjige. Svi objavljeni tekstovi su aktualni i ažurni.


Mi znamo i nudimo potpuno nov pristup pretplati s novim revolucionarnim proizvodom, novim uslugama. Poslovni oblak na MISLJENJA.hr je najsuvremenija i jedina pametna pretplata za pametno poslovanje uz responzivan dizajn. Nova generacija pretplate na baze znanja u cloud-u - poslovnom oblaku s tumačenjima i primjerima (računovodstva za poduzetnike i neprofitne organizacije, računovodstvenih standarda, plaća i ostalih dohodaka, poslovanja obveznika poreza na dohodak - obrtnika, poreza, doprinosa, članarina i drugih davanja, službena mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave), uz uvijek aktualne informacije.

MISLJENJA.hr je više od priručnika! MISLJENJA.hr je više od stručnog časopisa! Već sada se sadržajem nudi više nego što se objavi godišnje u bilo kojem drugom izdanju ili časopisu! Bez čekanja, odmah dostupno!

Samo na MISLJENJA.hr:
- Svi naši članci su aktualni, sve je napisano u skladu s važećim zakonskim odredbama. Kako se promjeni pojedini propis, sadržaj se ažurira, nadopunjuje i objavljuje. Ne ponavljaju se tekstovi iz ranijih godina kao novi tekstovi.
- Naše izdanje ne izaziva alergijske reakcije na prašinu.
- Sve objavljeno dostupno je uvijek (0-24h) na bilo kojem računalu, pametnom telefonu, a za „silu“ i na pametnom televizoru. Za to je zaslužan responzivan dizajn (u tome smo prvi i još uvijek jedini).
- Savjetnik klikom miša, a ne upornim zvanjem putem telefona.
Ne nudimo savršenstvo, to ne postoji, ali se trudimo da iz mjeseca u mjesec budemo bolji, funkcionalniji i moderniji. Nudimo moderne baze znanja u poslovnom oblaku "cloud-u".

Svaka naša baza znanja:

 • čini skup organiziranih informacija, činjenica i pravila kako postupiti
 • je osmišljena na način da korisnicima što jednostavnije i što je moguće brže pomogne u potrazi odgovorom na konkretnu problematiku uz osobitu pažnju na ažurnost, relevantnost i korisnost
 • sastoji se od članaka, pomoći, uputa, tumačenja i ostalih oblika znanja.

Trenutno su dostupne slijedeće baze znanja i u međusobnoj su interakciji: računovodstvo za poduzetnike i neprofitne organizacije, računovodstveni standardi, plaće i ostali dohoci, poslovanje obveznika poreza na dohodak - obrtnika, porezni sustav, doprinosi i članarine, mišljenja Ministarstva financija, novosti i novi propisi.
"Poslovni oblak" je „cloud“ centralizirano spremište i poslužitelj za više baza znanja. Čini jedinstvenu zbirku međusobno povezanih baza znanja po u naprijed utvrđenim pravilima i na temelju umjetne inteligencije.
„Poslovni oblak“ na misljenja.hr čine baze znanja koje povezuje kompleksan intuitivan program (naše intelektualno rješenje: know-how) - poslovno informacijski sustav. Koristi se jednostavno bez instalacije te neusporedivo jednostavnije i preglednije od bilo kojeg drugog e-izdanja, e-knjige i dr. izdanja. Dovoljno je samo upisati ispravno korisničko ime i lozinku, koristi se kao i svaka druga Internet stranica. Pretplatnik svaki članak može spremiti u osobnu cloud arhivu!

Na MISLJENJA.hr je samo jedna pretplata, pretplatnik autonomno izabire što treba i želi. Uz nas nema više zasebnih skupih izdanja kao što su: časopisi, računovodstveni priručnici, porezni priručnici, priručnici o doprinosima, računovodstvenim standardima, plaćama, službenim mišljenjima Ministarstva financija, Središnjeg ureda i dr.

Vama kao pretplatniku omogućen je pristup objavljenom sadržaju na koji se pretplatite, pretplata se odnosi i na sav novi sadržaj koji će tek biti dostupan za tu pretplatu. Nema više potrebe za skupim telefonima i beskonačnom čekanju kako bi Vas netko uputio na članak od prije nekoliko godina…

Imate više djelatnika kojima treba samo određeno područje? Ni to nije problem jer, unutar jedne pretplate moguće su kombinacije po korisniku. Moguće je da različite osobe koriste iste ili različite baze znanja. Cijena se prilagođava upravo Vašim potrebama i mogućnostima.

I uz sve to, pretplata traje punih 12 mjeseci bez obzira u kojem se mjesecu pretplatili. Pretplata ne traje od siječnja do prosinca, pretplata uvijek traje od istog mjeseca tekuće godine do istog mjeseca slijedeće godine ovisno o tome kada se pretplatite.


Naše ime proizlazi od latinskih riječi "Bonus“ (dobro, dodatno, nešto više) i "opinio" (mišljenje, stajalište).

Želja nam je osigurati našim pretplatnicima više, a to je ispravno, korisno i na propisu utemeljeno tumačenje, mišljenje, savjet, postupanje u poslovanju.

Stručnjaci smo za računovodstvo i poreze. Temeljem dugogodišnjeg radnog iskustva u teoriji i praksi iz računovodstvene i porezne problematike oblikovali smo on-line „žive“ baze znanja na koje se nudi godišnja pretplata, a sadrže:

 • Računovodstvo za poduzetnike (obveznike poreza na dobit) i računovodstvo za neprofitne organizacije (jednostavno i dvojno).
 • Računovodstveni sustav u RH (Zakon o računovodstvu, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja - HSFI, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - MSFI).
 • Plaće i ostale naknade (obračun plaća, bolovanja, godišnji odmor, službeni put, drugi dohodak, dohodak od kapitala i imovine, neoporezive naknade i dr.).
 • Obrt samostalne djelatnosti za fizičke osobe koje vode poslovne knjige, dohodak utvrđuju na temelju poslovnih primitaka i izdataka.
 • Mišljenja Ministarstva financija Središnjeg ureda Porezne uprave i Carinske uprave.
 • Porezi i Doprinosi, te članarine (uz rente i sl. davanja).

Sve je to objedinjeno i ponuđeno kao pretplata na računovodstvo, plaće, poreze i doprinose u „Poslovnom oblaku - cloud-u“.

Ponuđena pretplata na računovodstvo, plaće, poreze i doprinose u „Poslovnom oblaku“ je sve što je potrebno za kvalitetno obavljanje posla računovodstvene ili knjigovodstvene podrške ili za porezno i računovodstveno savjetovanje.

Pretplata na „Poslovni oblak“, je:
- Trenutno najmodernija tehnologija za hrvatskog poduzetnika.
- Rezultat savjetničkog rada više od desetljeća, rezultat iskustva u porezno/računovodstvenoj problematici od nekoliko desetljeća. To su baze znanja, Vaš savjetnik klikom miša.
- Stalno on-line dostupan stručan sadržaj sistematiziran u specijalizirane baze znanja, bez uvjetovanja pristupa putem jednog računala, bez bilo kakvih instalacija, ključeva i sl.
Poslovni oblak je dostupan s bilo kojeg računala, bilo kada i bilo gdje bez instalacije.

Više o pretplati, što je obuhvaćeno pojedinom bazom znanja, kako se pretplatiti za veći broj korisnika i cijene pretplata može se vidjeti klikom miša ovdje.

"Poslovni oblak" omogućuje:
- Jednostavne, napredne i inteligentne pretrage cjelokupnog sadržaja svih baza znanja.
- Članci, tekstovi, primjeri koliko ih god ih ima i koliko god ih bude, uvijek će biti samo osnova ili nadopuna za svaku pojedinu temu određene baze znanja koja se dalje nadograđuje u beskonačnost uz brzu i pravovremenu prilagodbu svim zakonskim i iskustvenim promjenama. Naše baze znanja su „živi organizam“.
- Omogućili smo pristup željenom tekstu pomoću pretrage (jednostavne ili napredne) ali i pomoću sadržaja jednako kao u knjizi ili bilo kojem drugom časopisu na papiru.
- Omogućili smo spemanje pojedinih članaka u osobnu "Cloud" arhivu svakog pojedinog korisnika kako bi odabrani članci korisniku bili dostupni bez ponovne pretrage.

Vizija nam je:

 • postati i biti neosporivi tržišni lider
 • predanost u kvaliteti te stvaranju novih dodatnih vrijednosti
 • stalna briga za korisnike naših usluga.

Naša je misija:

 • biti partner prvog izbora
 • nagraditi vjernost korisnika naših usluga
 • obogatiti porezno - računovodstveno - revizijsku struku
 • uvijek tražiti više.

To nastojimo postići:

 • stalnom edukacijom našeg tima i suradnjom sa strukom
 • predviđanjem potreba naših korisnika
 • ponudom znanja i iskustva putem najnovijih i najmodernijih - suvremenih tehnologija.

Autori i urednici sadržaja su priznati računovodstveni i porezni stručnjaci, imamo nekoliko desetljeća iskustva u računovodstveno/poreznim poslovima i desetljeće iskustva u poreznom i računovodstvenom savjetovanju te predavačko iskustvo na učilištu i visokoj školi te brojnim stručnim seminarima. To znanje i iskustvo prenosimo na pretplatnike najsuvremenijom pametnom pretplatom na stručnu literaturu računovodstveno - porezne tematike.

 

glavni urednik portala: Zrinko Trcović, dipl. oec., ovl. rač.