Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zatezne kamate za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine

Datum objave: 04.07.2019, misljenja.hr

yes Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci  klikom miša ovdje!


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br. 78/15. prema kojem je u članku 29. izmijenjen stavak 2. koji propisuje da se stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Člankom 4. istog Zakona propisano je da se u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) u članku 3. točki 20. riječi: »1 postotni poen« zamjenjuju riječima: »3 postotna poena«.

Članak 12.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.) stopu zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika te osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane tražbine određuje kao referentnu stopu uvećanu za 8-1 postotnih poena. Referentnu stopu za referentno razdoblje određuje HNB i objavljuje se u Narodnim novinama 1. siječnja i 1. srpnja. Ove izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuju se na ugovorne obveze od 30. lipnja 2013., a za prethodna razdoblja primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima. Za za isporuku robe ili usluge obavljene prije 30. lipnja 2013. (zaključno s 29. lipnja 2013.) zakonska zatezna kamata u odnosima između poduzetnika i osobe javnog prava (grad, općina, država i dr.) kao vjerovnika te u potrošačkim ugovorima u kojima su kupci (dužnici) građani, zatezna se kamata utvrđuje sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima 15%, odnosno 12%.


Od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 8,30% (3,30% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 6,30% (3,30% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 8,30% (3,30% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 8,54% (3,54% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 6,54% (3,54% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 8,54% (3,54% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 8,82% (3.82% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 6,82% (3,82% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 8,82% (3,82% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,09% (4,09% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 7,09% (4,09% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,09% (4,09% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,41% (4,41% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 7,41% (4,41% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,41% (4,41% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,68% (4,68% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 7,68% (4,68% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,68% (4,68% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 9,88% (4,88% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 7,88% (4,88% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 9,88% (4,88% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 10,05% (5,05% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 8,05% (5,05% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 10,05% (5,05% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 1. kolovoza 2015. do 31. prosinca 2015. stopa zatezne kamate je kako slijedi:

 • u odnosima između trgovaca i osoba javnog prava 10,14% (5,14% + 5%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u ostalim odnosima 8,14% (5,14% + 3%)
  (Zakon o obveznim odnosima)
 • u odnosima između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava kada je osoba javnog prava dužnik novčane obveze 10,14% (5,14% - 3% + 8%)
  (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Zatezne kamate na sve ugovorne obveze koje su nastale:
Do 30. lipnja 2013. treba primijeniti stopu 15%.
Od 30. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. treba primijeniti stopu od 12,40%.
Od 1. siječnja 2014.  do 30. lipnja 2014. treba primijeniti stopu 12,35%.
Od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. treba primijeniti stopu 12,29%.
Od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. treba primijeniti stopu  12,14%,
Od 1. srpnja 2015. do 31. srpnja 2015. treba primjeniti stopu 12,13%.


 

Napomena uredništva:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br. 78/15.
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za posljednje razdoblje objavljena je u Narodnim novinama br. 64/19.
 


Napomena:
* Ako nije ugovoren rok plaćanja primjenjuje se zakonski rok od 30 dana od dana kada je dužnik primio račun, tj. od dana kad su (usluge obavljene) dobra stavljena na raspolaganje kupcu (članak 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).

Iz Zakona o obveznim odnosima:

IV. URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Red uračunavanja
Članak 171.

(1) Kad između istih osoba postoji više istorodnih obveza, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namiriti sve, onda će se, ako o tome ne postoji sporazum vjerovnika i dužnika, uračunavanje obaviti onim redom koji odredi dužnik najkasnije prilikom ispunjenja.
(2) Kad nema dužnikove izjave o uračunavanju, obveze se namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje.
(3) Ako je više obveza istodobno dospjelo, prvo se namiruju one koje su najmanje osigurane, a kad su sve podjednako osigurane, prvo se namiruju one koje su dužniku najtegotnije.
(4) Ako su u svemu naprijed rečenom obveze jednake, namiruju se redom kako su nastale, a ako su istodobno nastale, ono što je dano na ime ispunjenja raspoređuje se na sve obveze razmjerno njihovim iznosima.

Uračunavanje kamata i troškova
Članak 172.
 

Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.
 


Prema članku 3. Zakona o kamatama kod obračuna zatezne kamate za godinu primjenjuje se matematički model:
 
K=(Cxpxn)/100 ili
K=(Cxpxd)/36.500
K=(Cxpxd)/36.600 (iznimno za 2016. godinu jer veljača ima 29 dana)
K = zatezna kamata, p = stopa zatezne kamate, C = glavnica, n = broj godina, d = broj dana


 • Ministarstvo financija, Porezna uprava objavila je mišljenje o tome Kl.:410-01/13-01/3435 28.10.2013., može se vidjeti klikom miša ovdje.
 • Opći porezni zakon i zastara, može se vidjeti klikom miša ovdje.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice