Prema prijedlogu Zakona o računovodstvu, novi Zakon o računovodstvu stupit će na snagu 1. siječnja 2016., a bitne novosti za poduzetnike su:   Zakon o računovodstvu dužni su primjenjivati poduzetnici, odnosno: trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima koji uređuju trgovačka društva, poslovna jedinica poduzetnika (trgovačkog društva i trgovca pojedinca) sa sjedištem u stranoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, poslovna jedinica poduzetnika iz strane države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima koji uređuju poreze te svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit određena propisima koji uređuju poreze (osim odredbi koje uređuju konsolidaciju godišnjih financijskih izvještaja, reviziju godišnjih financijskih izvještaja, godišnje izvješće i javnu objavu). Zakon o računovodstvu ne primjenjuje se na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate i ostale neprofitne organizacije.   Poduzetnici su ovom Zakonu razvrstani na temelju iznosa ukupne aktive, iznosa neto prihoda od prodaje i prosječnog broja radnika tijekom poslovne godine, odnosno na mikro, male, srednje i velike poduzetnike, a propisano je ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.