Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Predujam poreza na dobit za 2019. godinu

Datum objave: 08.05.2019, misljenja.hr

Obveznik poreza na dobit plaća predujam poreza na dobit za 2019. godinu na osnovi porezne prijave za 2018. godinu. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, a u iznosu koji se dobije kada se porezna obveza za 2018. godinu podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja (2018. godine).

Porezni obveznik može zatražiti izmjenu visine predujma pisanim zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu radi donošenja rješenja o novoj visini predujma. U zahtjevu treba navesti razloge za izmjenu visine predujma, a ako se radi o znatnijem padu poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini, porezni obveznik dostavlja temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka).
Ako se radi o padu poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom (požar, potres, poplava, ratna razaranja, terorističke akcije, uništenje imovine poreznog obveznika nakon provalne krađe ili sl.), Porezna uprava može riješiti zahtjev poreznog obveznika na osnovi zapisnika mjerodavnog tijela koje provodi postupak utvrđivanja visine štete, odnosno istražni postupak.

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost u 2019. godini ne plaća predujmove do prve porezne prijave, ali ih može plaćati prema vlastitoj odluci.
Jednako tako, niti porezni obveznik u stečaju i LIKVIDACIJI ne plaća predujmove poreza na dobit.
Nadalje, porezni obveznici koji su oslobođeni plaćanja poreza na dobit sukladno posebnim propisima (za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima, u slobodnim zonama i koji ostvaruju porezne olakšice prema posebnim propisima o poticanju ulaganja), nisu dužni plaćati predujmove poreza na dobit u poreznom razdoblju za koje ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit.

Fizičke osobe obveznici poreza a dobit, koje su podnijele zahtjev da će umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit (link), predujam poreza na dobit u prvoj godini plaćaju u visini predujma poreza na dohodak utvrđenog na temelju porezne prijave za godinu u kojoj je zahtjev podnesen.

Poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost sa sezonskim obilježjem Porezna uprava može rješenjem utvrditi za pojedine mjesece poreznog razdoblja različitu visinu predujma.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice