Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka, novčana naknada za njegovanje djeteta s težim smetnjama u razvoju

Datum objave: 10.05.2018, Klasa: 410-01/18-01/1118, Porezna uprava

Zaprimili smo upit vezan za uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu u slučaju kada uzdržavani član ostvaruje više od šesterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka na godišnjoj razini po osnovi novčane naknade dodijeljene prema rješenju o njezi djeteta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na koji odgovaramo u nastavku. Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. Međutim, prema stavku 2. toga članka, propisani su slijedeći primici koji se iznimno ne uzimaju se u obzir: 1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora 2. doplatak za djecu 3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora 4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta 5. obiteljske mirovine djece ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice