Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete

Datum objave: 10.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/252, Porezna uprava

Temeljem postavljenog upita u svezi korištenja olakšice za uzdržavano dijete (korisnika udomiteljstva) u kojem se, između ostalog, navodi kako se u rješenju o udomiteljstvu izdanom od strane Centra za socijalnu skrb spominje samo jedan udomitelj, a obzirom da se dijete smješta u udomiteljsku obitelj, postavlja se pitanje može li se olakšica za uzdržavanog člana priznati samo osobi koja se u rješenju spominje kao nositelj ili se može priznati i supružniku jer se dijete smješta u obitelj, a ne kod jednog člana (nositelja), odgovaramo u nastavku:  Člankom 2. Zakona o udomiteljstvu (Narodne novine br. 90/11. i 78/12.) propisano je da je: • udomiteljstvo oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji, • udomiteljska obitelj, obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine ju udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu, • udomitelj predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku na čije ime se daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor u skladu s tim Zakonom, • Centar ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice