Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uvećanje osobnog odbitka udomitelju po osnovi uzdržavanja djeteta

Datum objave: 11.05.2018, Klasa: 410-01/18-01/495, Porezna uprava

Zaprimili smo upit vezan za uvećanje osobnog odbitka bračnog ili izvanbračnog druga udomiteljske obitelji na kojeg ne glasi rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o uzdržavanju djeteta, a koji želi ostvariti pravo na poreznu olakšicu uvećanja osobnog odbitka za dijete unatoč izdanom rješenju Centra za socijalnu skrb koje glasi na njegovog bračnog ili izvanbračnog druga koji može koristiti uvećani osobni odbitak po osnovi uzdržavanja udomljenog djeteta, ako ispunjava propisane uvjete. Djecom se u smislu članka 14. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) smatraju djeca koje roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju te djeca koja su završila redovno školovanje sve do svoga prvoga zapošljavanja, a stavkom 6. propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. Također, člankom 15. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16.) propisano je da se odredbe koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera, što znači da ti porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete za ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice