Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Prodaja duhanskih proizvoda u sustavu fiskalizacije

Datum objave: 05.12.2017, Klasa: 410–01/18–01/2424, Porezna uprava

Veza vaš broj: KLASA: 471–01/17–01/373; URBROJ: 513–02–1910/1–17–8, od 4. listopada 2017. Zaprimili smo vaš dopis kojim tražite tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12. i 115/16.) u svezi prodaje roba ili usluga putem prodajnih automata. U nastavku dostavljamo sljedeće mišljenje. Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga Zakona. Nadalje, člankom 5. točkom 7. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je kako se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za promete ostvarene od prodaje proizvoda i usluga putem prodajnih automata. Navedeno izuzeće od obveze fiskalizacije se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga putem prodajnih automata koji zaprimaju i vraćaju novac i u potpunosti zamjenjuju rad djelatnika. Ovim člankom nije propisano institucijsko izuzeće već se izuzeće odnosi na pojedine djelatnosti. Glede konkretnog pitanja iz upita za prodaju duhanskih proizvoda putem prodajnog automata, važe posebne zakonske ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice