Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Primici po osnovi potpora u poljoprivredi za OPG

Datum objave: 30.03.2018, Klasa: 410-01/18-01/128, Porezna uprava

Dostavili ste nam upit smatraju li se razne potpore u poljoprivredi koje se isplaćuju osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava primicima od samostalne djelatnosti prema članku 34. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dohodak te na koji način je moguće utvrditi realne primitke ostvarene po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede ukoliko osoba nema prometa po žiro računu, a sama nije prijavila primitke od prodaje poljoprivrednih proizvoda. U nastavku odgovaramo: Prema članku 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon), dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prema članku 29. stavku 3. Zakona djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna. Prema članku 31. stavku 1. Zakona, primici po osnovi samostalnih djelatnosti ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice