Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije

Datum objave: 16.01.2018, Klasa: 410-01/17-01/2599, Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika u svezi prava na prijenos poreznog gubitka nastalog u razdoblju koje prethodi postupku likvidacije. Prema navodima iz upita porezni obveznik posluje s gubitkom te iz prethodnih poreznih razdoblja ima neiskorištenih poreznih gubitaka. Obzirom da porezni obveznik planira pokrenuti postupak likvidacije, postavlja se pitanje o pravu na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja u slučaju da postupak likvidacije potraje duže od pet godina. Temeljem navedenog u nastavku dajemo odgovor. Sukladno odredbama članka 17. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16. i 115/16.) ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima porezni gubitak. Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako Zakon ne određuje drukčije. Članak 29. stavak 1. Zakona o porezu na dobit propisuje da se porez na dobit utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. Nadalje, prema stavku 3. točki 7. navedenoga članka Zakona, porezno razdoblje čini dio poslovne godine, ako je razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije. Prema članku 113. stavku 1. Zakona o trgovačkim dru&scaron ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice