Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Prijava poreza na dobit - uputa za 2017. godinu

Datum objave: 23.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/312, Porezna uprava

U skladu s odredbama članka 35. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16. i 115/16.; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17. i 2/18.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit.  U nastavku donosimo uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu.

Od 2017. godine obveznici poreza na dobit mogu poreznu osnovicu utvrditi na dva načina:

1. polazeći od računovodstvene dobiti iz članka 5. stavka 1. Zakona kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se uvećava ili umanjuje prema odredbama Zakona. Za tako utvrđenu poreznu osnovicu podnosi se Prijava poreza na dobit na Obrascu PD, čiji je sadržaj propisan u članku 47. Pravilnika ili 2. polazeći od računovodstvene dobiti iz članka 5. stavka 1. Zakona kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice