Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Predmetna oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi za redovito obrazovanje

Datum objave: 02.01.2018, Klasa: 410–01/17–01/2778, Porezna uprava

Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog popisa kojim traži pojašnjenje Zakona o upravnim pristojbama  i to članka 9. stavka 2. točaka 21. i 23., u svezi predmetnog oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi za redovito obrazovanje. U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16., dalje u tekstu: Zakon) propisuje obvezu plaćanja upravnih pristojbi za sva pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, osim ako za iste nije propisano opće ili predmetno oslobođenje. Obveza plaćanja upravne pristojbe sukladno članku 5. Zakona, nastaje u trenutku kada je zaprimljen zahtjev obveznika neovisno jeli zahtjev zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem. Nadalje, ako pristojba nije plaćena u trenutku nastanka obveze plaćanja, naplatit će se u iznosu prema važećem propisu u trenutku kada je nastala obveza plaćanja pristojbe prema članku 28. Zakona. U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena i to: prema kojem tarifnom broju Tarife, u kojem iznosu i na koji način („na račun&ldquo ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice