Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa

Datum objave: 11.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/356, Porezna uprava

Dostavili ste nam upit o poreznom tretmanu primitaka koji bi se prikupljali putem donacija od fizičkih i pravnih osoba za snimanje edukativnih videa koji bi bili dostupni na YouTube kanalu. U nastavku dajemo slijedeće mišljenje: Člankom 8. stavkom 2. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju nasljedstva i darovi, osim ako je tim Zakonom drukčije uređeno, no ako su ti primici u svezi s ostvarivanjem oporezivog  dohotka iz članka 5. stavka 2. Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom. Člankom 4. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17. i 128/17.; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da se darovi iz članka 8. stavka 2. točke 3. Zakona ne smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak ako su darovatelj i daroprimatelj fizičke osobe koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. Zakona i ako se darovi daju iz primitaka od kojih je plaćen porez na dohodak ili iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom. Nadalje, člancima 4. do 10. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16. i 101/17.) propisana je obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na nasljedstva i ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice