Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu

Datum objave: 25.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/917, Porezna uprava

Ministarstvo hrvatskih branitelja dostavilo nam je upit Poreznog obveznika iz Bjelovara, o poreznom tretmanu kapitalnog dobitka ostvarenog po osnovi prodaje dionica koje je Porezni obveznik stekao temeljem članka 67. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske kao hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata od Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP). Na dostavljeni upit u nastavku odgovaramo: CERP, kao pravni slijednik Agencije za upravljanje državnom imovinom,  osnovan je temeljem odredbi Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 94/13., 13/18. i 89/17.) koji je stupio na snagu 30. srpnja 2013 godine. CERP je pravna osoba s javnim ovlastima, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu koja obavlja stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i drugim propisima. Prema članku 67. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 94/13., 18/16., 89/17.) CERP je dužan bez naplate ustupiti dio dionica čiji je imatelj Republika Hrvatska hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata ovisno o stupnju oštećenja organizma i članovima obitelji smrtno stradaloga, odnosno zatočenog ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice