Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Porezni tretman dnevne parkirne karte

Datum objave: 25.05.2018, Klasa: 410-01/18-01/836, Porezna uprava

Na dostavljeni upit o poreznom tretmanu dnevne parkirne karte za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima, odnosno smatra li se to kaznom ili troškom parkinga te je li to porezno priznati ili nepriznati trošak kod obračuna poreza na dobit, u nastavku odgovaramo: Odredbama članka 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu Zakon) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 21. Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 23. Zakona. Člankom 21. stavkom 1. točkom 1. Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici u novcu ili u naravi koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Nadalje, sukladno članku 2. stavku 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 51/16. i 115/16.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Prema ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice