Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

PDV tretman računalnog procesiranja kartičnih transakcija

Datum objave: 08.01.2018, Klasa: 410-19/17-02/271, Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi PDV tretmana usluga računalnog procesiranja kartičnih transakcija koje pruža svojim klijentima. Prema navodima u upitu porezni obveznik na spomenute usluge obračunava PDV, međutim klijent ga je zatražio da ne obračunava PDV vodeći se odgovorom Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA:410-19/16-02/127, URBROJ: 513-07-21-01/17-5 od 03. srpnja 2017. (link). Naime, Središnji ured Porezne uprave se inicijalno u vezi poreznog tretmana usluge procesiranja platnih kartica očitovao odgovorom KLASA: 410-19/16-02/127, URBROJ: 513-07-21-01/17-3 od 16. siječnja 2017. (link) koji je dan na temelju navoda u upitu poreznog obveznika slijedom kojih je zaključeno da se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 40. stavka 1. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja do 115/16., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) ne može primijeniti na usluge procesiranja platnih kartica u predmetnom slučaju uzimajući u obzir stavove i zaključak Suda Europske unije iznesenih u presudi C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd. Međutim, porezni obveznik se obratio dodatnim upitom u kojem je naveo razlike između obrazloženja usluge procesiranja iz presude Suda Europske unije C-604/14 od 26. svibnja 2016. u slučaju Bookit Ltd ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice