Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država

Datum objave: 07.05.2018, Klasa: 410-01/17-01/1713, Porezna uprava

Zaprimili smo upit proslijeđen od Ministarstva turizma, a vezan za oporezivanje dohotka nerezidenta ostvarenog po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, na koji odgovaramo u nastavku. Sukladno članku 57. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) porez na dohodak ostvaren od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, i organiziranjem kampova, utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. Zakona te Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine br. 1/17.; dalje u tekstu: Pravilnik). Člankom 82. stavkom 2. Zakona propisano je da porezni obveznik koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova, a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu. Iznimno od navedenoga, a prema stavku 3. istoga članka 82. Zakona, ako je porezni obveznik nerezident ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice