Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije sa sjedištem u drugoj državi članici EU

Datum objave: 07.03.2018, Klasa: 410-19/18-02/68, Porezna uprava

Plaćanja PDV-a prema članku 48. Zakona o PDV-u oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama. Detaljan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarine (u daljnjem tekstu: porez), za isporuke dobara ili usluga u Republici Hrvatskoj namijenjenih diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama (u daljnjem tekstu: osobe) sa sjedištem u drugoj državi članici EU propisan je Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 81/15. i 1/17.). Ako navedene osobe nabavljaju dobra ili usluge od obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u Republici Hrvatskoj, izravno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak Potvrde o oslobođenju od PDV-a i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011, iz članka 9. stavka 1. navedenog Pravilnika, koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište, te se može preuzeti (link) ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice