Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Obveza fiskalizacije računa kod prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime i za račun stranog poreznog obveznika

Datum objave: 29.01.2018, Klasa: 410–01/17–01/1238, Porezna uprava

Zaprimili smo upit podnositelja iz dostavnog popisa kojim traži pojašnjenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12. i 115/16.), u svezi obveze fiskalizacije računa kod prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime i za račun stranog poreznog obveznika, dalje u tekstu: nerezident. U nastavku dajemo slijedeće mišljenje. Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga Zakona. Odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske. Iz upita podnositelja iz dostavnog popisa je razvidno da trgovačko društvo rezident želi sklopiti sporazum o pružanju usluge prodaje karata u međunarodnom prijevozu putnika u ime nerezidenta i za račun istoga. Kako nerezident nije obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, prema odredbama Zakona, nije ni obveznik fiskalizacije. Stoga za uslugu prodaje karata ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice