Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada

Datum objave: 07.05.2018, Klasa: 410-19/17-02/345, Porezna uprava

Navedenim dopisom zatražili ste dodatna pojašnjenja u vezi primjene snižene stope PDV-a na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada. S tim u vezi ponovo je postavljeno pitanje u vezi troškova koji se prema posebnom propisu uključuju u cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada te trebaju li se isti posebno iskazivati u računu. Također postavljeno je i pitanje o primjeni snižene stope na vreće koje komunalna društva prodaju po cijeni kojom pokrivaju trošak javne usluge. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13. do 115/16., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13. do 128/17.) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. O primjeni snižene stope PDV-a u navedenim slučajevima dali smo odgovor KLASA: ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice