Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Isplata uskrsnice i obveza isplate na račun

Datum objave: 06.04.2018, Klasa: 410-01/18-01/771, Porezna uprava

Temeljem postavljenog upita u svezi načina isplate uskrsnice radnicima sa blokiranim računima, odgovaramo u nastavku: Sukladno članku 9. stavku 1. točki 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.; dalje u tekstu: Zakon) i članku 7. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17. i 128/17.; dalje u tekstu: Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona, primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Stavkom 1. točkom 1. podtočkom b) toga članka Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa. Člankom 86. Zakona, propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice