Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda objavljen je u Narodnim novinama br. 87/15., stupio je na snagu 8. kolovoza 2015. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.