Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Zatezne kamate za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine

Datum objave: 05.07.2018, misljenja.hr
Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci  klikom miša ovdje! Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama br. 78/15. prema kojem je u članku 29. izmijenjen stavak 2. koji propisuje da se stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Člankom 4. istog Zakona propisano je da se u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.) u članku 3. točki 20. riječi: »1 postotni poen« zamjenjuju riječima: »3 postotna poena«. Članak 12.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.) stopu zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika te osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane tražbine određuje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice