Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu objavljen je u Narodnim novinama br. 108/18., stupa na snagu 5. prosinca 2018. godine.