Zakon o dadiljama objavljen je u Narodnim novinama br. 37/13., stupa na snagu 5. travnja 2013., osim odredbi članka 6. stavaka 4., 5. i 6., članka 8. stavka 3., članka 9. stavka 2. i članka 33. stavka 3. tog Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.   Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.