Neprofitne pravne osobe i organizacije, primjerice udruge (sportska društva, sportski klubovi, kulturno umjetnička društva, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture) i njihovi savezi, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije, sindikati, komore, vjerske zajednice, političke stranke, turističke zajednice i sl., koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost mogu u 2018. godini osnovicu poreza na dobit utvrditi u paušalnom iznosu ako u 2017. godini nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od 300.000,00 kn. Međutim, paušalno oporezivanje ne mogu primijeniti navedene osobe ako obavljaju samo djelatnost po osnovi koje su obveznici poreza na dobit ili ako po osnovi te djelatnosti ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda.

Osobe koje namjeravaju plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu u 2018. godini trebaju podnijeti zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu Poreznoj upravi do 15. siječnja 2018. godine.

Porez na dobit u paušalnom iznosu plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza na dobit.
 


Detaljnije:

  • Porezna osnovica u paušalnom iznosu u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na dobit" (link)
  • Oporezivanje dobiti neprofitnih organizacija u bazi znanja "Neprofitno računovodstvo" (link)

 

Dokumenti za preuzimanje:
ObavijestPausalnoOporezivanjeDobit20170110.pdf