Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zahtjev za izmjenu odobrenja

Datum objave: 17.07.2018, misljenja.hr

Od 17. srpnja 2018. godine gospodarstvenici mogu elektroničkim putem podnositi zahtjeve za izmjenu odobrenja, a nadležni carinski ured donijeti odluku o zahtijevanoj izmjeni u sustavu Carinske odluke (CDS).

Za sve izmjene odobrenja (donesenih kroz CDS) koje su gospodarstvenici zahtijevali, a nadležni carinski uredi privremeno odobravali u papirnatom obliku u periodu od 15. siječnja 2018. – 17. srpnja 2018. godine, potrebno je podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja elektroničkim putem u sustavu CDS, bez obzira je li odobrenje još uvijek važeće ili je razdoblje važenja odobrenja već isteklo.


Zahtjev za izmjenu odobrenja – postupanja gospodarstvenika u aplikaciji za gospodarstvenike

 • Zahtjev za izmjenu odobrenja može podnijeti korisnik odobrenja (naveden u polju 3/1, 3/2) ili njegov zastupnik (naveden u polju 3/3, 3/4 odobrenja koje se mijenja) ili drugi ovlašteni zastupnik čije je zastupanje regulirano kroz G2B sustav i aplikaciju Zastupstva.
 • Zbog potrebe provedbe naknade izmjene odobrenja i u elektroničkom obliku (u sustavu Carinske odluke – CDS) koja su već u prijelaznom periodu (od 15.01.2018. – do datuma puštanja u produkciju funkcionalnosti izmjene odobrenja) prethodno izmijenjena u papirnatom obliku, trenutno je omogućeno i podnošenje zahtjeva za izmjenu na odobrenjima kojima je isteklo razdoblje važenja odobrenja.
 • Izmjena odobrenja se u sustavu Carinske odluke (CDS) pokreće preko ekrana „Odobrenja“ odabirom konkretnog odobrenja za koje je potrebno podnijeti zahtjev za izmjenu.
 • Zahtjev za izmjenu odobrenja (referentni broj zahtjeva za izmjenu počinje oznakom Z2) se kreira odabirom akcije „Zahtjev za izmjenu odobrenja“.
 • U zahtjevu za izmjenu (kreiranom obrascu - Z2) su preslikana polja iz prethodne važeće verzije odobrenja, a gospodarstvenik po potrebi može izmijeniti navedene podatke.
 • U zahtjevu Z2 se ne preslikavaju podaci 3/6 (osoba nadležna za zahtjev) niti podatak o osiguranju (polje 8/6) zbog zaštite osobnih podataka (u slučaju ako zahtjev Z2 podnosi zastupnik koji je različit od zastupnika koji je podnosio Z1 ili bilo koji prethodni Z2) te je popunjavanje tih polja obavezno u Z2 čak i u slučaju kada se ti podaci ne mijenjaju u odnosu na prethodno važeću verziju odobrenja (u onim vrstama odobrenja u kojim je obavezno popunjavanje ovih polja).
 • U svakom Z2 je obavezno popunjavanje polja: OPĆE NAPOMENE -  8/5 (dodatne informacije) gdje gospodarstvenik navodi polja koja su izmijenjena u Z2 u odnosu na prethodnu važeću verziju odobrenja.
 • NAPOMENA: Popunjavanje polja 8/5 je obvezan podatak u Z2 iz razloga što u prvoj isporuci funkcionalnosti izmjene odobrenja još nije omogućen usporedni prikaz starog i novog podatka te ove napomene služe nadležnom carinskom uredu kao informacija za koji podatak iz odobrenja se zahtjeva izmjena.
 • Kod zahtjeva za izmjenu nekog od odobrenja koji se donose s rokom važenja (IPO, OPO, EUS i TEA), kada se zahtjev podnosi nakon isteka roka važenja odobrenja, polje 4/6a (datum od kada izmjena počinje važiti izmjena odobrenja) NE POPUNJAVA SE, već taj datum određuje nadležni carinski ured.
 • Nakon što nadležni carinski ured donese izmijenjeno odobrenje (čim ovlaštena osoba potpiše izmjenu odobrenja), ono je vidljivo gospodarstveniku u sustavu i automatski se izmijenjeni podaci prenose u CRS.
 • Na ekranu „Odobrenja“, podekranu „Povijest statusa i podataka“  se u detaljima pojedinog odobrenja prikazuje lista svih verzija odobrenja s navođenjem datuma od kada do kada je pojedina verzija odobrenja vrijedila te navođenje broja zahtjeva temeljem kojeg je pojedina verzija odobrenja izmijenjena.

 

 

izvor:carina.gov.hr

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice