Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Datum objave: 12.01.2018, misljenja.hr

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila objavljena je u Narodnim novinama br. 4/18., stupa na snagu 12. siječnja 2018. godine.

Ovom se Uredbom utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, tj.:

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17., dalje: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
VN – vrijednosna naknada u kunama
PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1
ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3
EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 

Prodajna cijena motornog vozila u kn

VN u kn

%

prva skupina

0,00

100.000,00

0

0

druga skupina

100.000,01

150.000,00

0

0

treća skupina

150.000,01

200.000,00

2.000

5,0

četvrta skupina

200.000,01

250.000,00

4.500

7,0

peta skupina

250.000,01

300.000,00

8.000

9,0

šesta skupina

300.000,01

350.000,00

12.500

11,0

sedma skupina

350.000,01

400.000,00

18.000

13,0

osma skupina

400.000,01

450.000,00

24.500

15,0

deveta skupina

450.000,01

500.000,00

32.000

17,0

deseta skupina

500.000,01

550.000,00

40.500

19,0

jedanaesta skupina

550.000,01

600.000,00

50.000

20,0

dvanaesta skupina

600.000,01

 

60.000

21,0


Tablica 2 – dizelsko gorivo

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1g /km CO2

prva skupina

70

do

85

185

55

druga skupina

85

do

120

1.010

175

treća skupina

120

do

140

7.135

1.150

četvrta skupina

140

do

170

30.135

1.250

peta skupina

170

do

200

67.635

1.350

šesta skupina

200

do

 

108.135

1.450


Tablica 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1g /km CO2

prva skupina

75

do

90

95

35

druga skupina

90

do

120

620

135

treća skupina

120

do

140

4.670

450

četvrta skupina

140

do

170

13.670

700

peta skupina

170

do

200

34.670

1.200

šesta skupina

200

do

 

70.670

1.300


Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
S – snaga motora u kilovatima (kW)
KS –koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4
KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrima

KO

51

do

125

4

126

do

300

6

301

do

700

7

701

do

1000

8

1001

do

 

10

 

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice