Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Samoprocjena kod neprofitnih organizacija – zadniji rok je 31. ožujka 2018.

Datum objave: 15.03.2018, misljenja.hr

Samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija, rok je 31. ožujka 2018.

U skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva provodi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola (dalje:samoprocjena). Neprofitne organizacije koje dobrovoljno vode dvojno knjigovodstvo i ako ispunjavaju kriterije za vođenje jednostavnog knjigovodstva, nisu obveznice provođenja samoprocjene sustava. Jednako tako, samoprocjenu ne provode niti neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Sustav financijskog poslovanja detaljno je propisan Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija. Samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti zakonski zastupnik neprofitne organizacije popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Samoprocjena odnosno popunjavanje Upitnika  za 2017. godinu provodi se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. To znači da su neprofitne organizacije obvezne provesti samoprocjenu najkasnije do 31. ožujka 2018.
Nakon popunjavanja Upitnika, zakonski zastupnik dužan je o provedenoj samoprocjeni izvijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno.

  • Popunjeni Upitnik nije potrebno nikome predavati već ostaje kod neprofitne organizacije koja ga je dužna čuvati najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

 

Dokumenti za preuzimanje:
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.docx

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice