Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Sadržaj i način dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu

Datum objave: 05.03.2018, misljenja.hr
Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16., dalje u tekstu ZJN 2016). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2018. godine.
To Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) .
Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:
a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno  500.000,00 kn za radove i
b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima. Podatke pod točkom a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podaci pod točkom b) automatski generiraju. Naručitelji koji su u 2017. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o ukupnom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice