Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Rok za statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu je 31. ožujka

Datum objave: 22.03.2019, misljenja.hr

Uprava za politiku javne nabave izradila je za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2019. godine.
To Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, link).
Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:
a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove i
b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.
Podatke pod točkom a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podaci pod točkom b) automatski generiraju.

Naručitelji koji su u 2018. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o ukupnom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1.1. do 31.12. 2018. godine, bez PDV-a.
Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti, a provodili su jednostavne nabave, obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN RH te unijeti podatak o ukupnom iznosu jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave (robe, radovi, usluge) u 2018. godini.

Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.

Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovora, dakle ne broj objava, već ugovora u tim objavama. Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac statističkog izvješća vrijednost svakog ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji je obvezan.

Ukoliko vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora iz bilo kojeg razloga nisu bile točno unesene, može doći do odstupanja u izvješću. U takvim slučajevima, iznimno je omogućeno naknadno slanje podataka u obliku bilješke naručitelja koju dostavlja na sljedeću adresu:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Uprava za politiku javne nabave
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
U bilješci je potrebno pozvati se na broj objave obavijesti o dodjeli ugovora.

Napominje se da naručitelji ne dostavljaju Upravi za politiku javne nabave posebno pisano izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu budući se isto dostavlja Upravi za politiku javne nabave putem EOJN RH, već isključivo bilješku ukoliko su nepravilno ispunili standardizirane obrasce.
Također, naglašavamo da nakon 31. ožujka 2019. godine više neće biti moguće izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu putem EOJN RH.

U godišnje statističko izvješće za 2018. godinu ulaze svi ugovori/okvirni sporazumi koji su objavljeni do 31. prosinca 2018. godine.

Zaključno, skrećemo pozornost naručiteljima:
- da je zakonski rok za objavu obavijesti o dodjeli ugovora/okvirnih sporazuma 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, sukladno odredbi članka 248. stavka 1. ZJN 2016;
- da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
- da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. članka 443. ZJN 2016.
- da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. članka 443. ZJN 2016.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice