Poreznom obvezniku, obvezniku poreza na dohodak koji obavlja:
- djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti te
- djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a što obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju
, a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći 300.000,00 kn, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.
Fizičke osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva su obveznici poreza na dohodak ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti obvezan Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO.
Porezni obveznici koji mijenjaju način oporezivanja kao prilog, uz prijavu dostavljaju izvadak iz poslovnih knjiga na Obrascu P-PPI i pregled ukupnog iznosa tražbina na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO.
Prijava u registar poreznih obveznika kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak predaje se do 15. siječnja 2018. godine.


Detaljnije u bazi znanja "Porezni sustav":

  • Utvrđivanje paušanog poreza (link)
  • Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu i prijava u registar poreznih obveznika (link)
  • Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza i dohotka za samostalnu djelatnost (link)
  • Ispravak odbitka pretporeza (link)

 

Dokumenti za preuzimanje:
Obrazac RPO.pdf