Poreznom obvezniku, obvezniku poreza na dohodak koji obavlja:
- djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti te
- djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a što obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju
, a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći 300.000,00 kn, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.
Fizičke osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva su obveznici poreza na dohodak ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna. Porezni obveznik koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza od obavljanja samostalne djelatnosti obvezan Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO.
Porezni obveznici koji mijenjaju način oporezivanja kao ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.