Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postala je obveznik poreza na dobit u 2018. godini ako:
1. je u 2107. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2017. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2017. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.
3. Ili ako jednostavno izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak do kraja tekuće godine za iduće porezno razdoblje. U porezne obveznike fizičke osobe obveznike poreza na dobit, uz obrtnike, spadaju i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti. Fizička osoba koja po sili zakona postaje obveznik poreza na dobit, koja je ispunila propisan uvjet, treba pisano izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave do 15. siječnja 2018. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.
Fizička osoba koja plaća porez na dobit i vodi poslovne knjige i koja želi plaćati porez na dohodak umjesto poreza na dobit u 2018 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.