Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postala je obveznik poreza na dobit u 2018. godini ako:
1. je u 2107. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2017. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2017. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.
3. Ili ako jednostavno izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak do kraja tekuće godine za iduće porezno razdoblje.

U porezne obveznike fizičke osobe obveznike poreza na dobit, uz obrtnike, spadaju i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti.

Fizička osoba koja po sili zakona postaje obveznik poreza na dobit, koja je ispunila propisan uvjet, treba pisano izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave do 15. siječnja 2018. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.
Fizička osoba koja plaća porez na dobit i vodi poslovne knjige i koja želi plaćati porez na dohodak umjesto poreza na dobit u 2018. godini o tome također treba dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja 2018. godine.

Pisano izvješće može izgledati ovako:

Obrtnik:
OIB:
U ________ , 10.01.2018.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Područni ured ____________
Ispostava _______________

Predmet: Izvješće o promjeni načina oporezivanja

 

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit podnosim izvješće o ispunjenju uvjeta za prelazak u obveznike plaćanja poreza na dobit.

Obavljanjem obrtničke  djelatnosti u 2017. god. ostvaren je:

  •       _____________________________________

Zbog navedenog uvjeta, postajem obveznikom plaćanja poreza na dobit od 01.01.2018. po „sili“ zakona.

 

 

Potpis obveznika:

 

Detaljnije za pretplatnike u našim bazama znjanja:

  • Promjena načina oporezivanja – prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobit i obratno (link)
  • Fizička osoba obveznik poreza na dobit (link)
  • Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobit, uputa MF Porezna uprava (link)