Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu objavljen je u Narodnim novinama br. 38/19., stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.